آلفا

امکانات

  • تلویزیون     دارد
  • وضعیت سیستم تهویه     دارد
  • وضعیت سیستم تهویه     دارد
  • وای فای     دارد

هتل آلفا فقط نیم مایل تا مرکز پزشکی چراغ پاشا فاصله دارد. اتاق های این هتل دارای اینترنت Wi-Fi رایگان، تهویه هوا و تلویزیون LCD .است.


امکانات

  • تلویزیون     دارد
  • وضعیت سیستم تهویه     دارد
  • وضعیت سیستم تهویه     دارد
  • وای فای     دارد

برچسب

هتل آلفا فقط نیم مایل تا مرکز پزشکی چراغ پاشا فاصله دارد. اتاق های این هتل دارای اینترنت Wi-Fi رایگان، تهویه هوا و تلویزیون LCD .است.