تقویم روز های تعطیل

تقویم روز های تعطیل

عید نوروز - ۲ روز (۱ و ۲ فروردین)

۱۳ فروردین (سیزده بدر)

عاشورا (درگذشت حسین بن علی امام سوم شیعیان)

درگذشت پیامبر اسلام

درگذشت حسن مجتبی امام دوم شیعیان

جشن مشروطیت

زادروز محمدرضا پهلوی

مبعث پیامبر اسلام

زادروز حجت بن حسن امام دوازدهم شیعیان (نیمه شعبان)

درگذشت علی بن ابی طالب امام اول شیعیان

عید فطر

درگذشت جعفر بن محمد امام ششم شیعیان

زادروز علی بن موسی رضا امام هشتم شیعیان

عید قربان

عید غدیر

;