تور ارمنستان-تور هوایی ارمنستان

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1 BB 975,000 1,090,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

2 ALL 990,000 1,170,000 0 670,000 0

3 شب و 4 روز اقامت در هتل

صبحانه ، ناهار و شام با ترانسفر رایگان 

3 BB 1,010,000 1,210,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

4 BB 1,070,000 1,240,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

5 BB 1,120,000 1,380,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

6 BB 1,140,000 1,440,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

7 BB 1,175,000 1,495,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

8 BB 1,240,000 1,510,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

9 BB 1,240,000 1,610,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

10 BB 1,290,000 1,740,000 0 675,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

11 BB 1,440,000 2,010,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

12 BB 1,530,000 2,130,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

تور 3 شب و 4 روز با پرواز های آسمان . پرواز ماهان نیز موجود است .

پرواز و هتل ها چارتر و غبر قابل استرداد میباشد

اقامت در هتل نورک رزیدنس همراه با صبحانه ، ناهار ، شام و ترانسفر رایگان میباشد .


امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
 • باکسوز
BB 975,000 1,090,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
2
 • نورک رزیدنس
ALL 990,000 1,170,000 0 670,000 0

3 شب و 4 روز اقامت در هتل

صبحانه ، ناهار و شام با ترانسفر رایگان 

;
3
 • رجینه
BB 1,010,000 1,210,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
4
 • سیلاچی
BB 1,070,000 1,240,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
5
 • رویال پلازا ارمنستان
BB 1,120,000 1,380,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
6
 • آکواتک
BB 1,140,000 1,440,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
7
 • متروپل
BB 1,175,000 1,495,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
8
 • بِست وِسترن کانگرس
BB 1,240,000 1,510,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
9
 • آنی پلازا
BB 1,240,000 1,610,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
10
 • دابل تری بای هیلتون
BB 1,290,000 1,740,000 0 675,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
11
 • نشنال
BB 1,440,000 2,010,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;
12
 • ماریوت (ارمنستان)
BB 1,530,000 2,130,000 0 670,000 0

   3 شب و 4 روز . بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان , 3 شب اقامت در هتل با صبحانه

;

تور 3 شب و 4 روز با پرواز های آسمان . پرواز ماهان نیز موجود است .

پرواز و هتل ها چارتر و غبر قابل استرداد میباشد

اقامت در هتل نورک رزیدنس همراه با صبحانه ، ناهار ، شام و ترانسفر رایگان میباشد .