تور استانبول

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1 BB 2,130,000 2,795,000 1,845,000 1,795,000 0
2 BB 2,145,000 2,795,000 1,895,000 1,795,000 0
3 BB 2,395,000 2,865,000 1,895,000 1,795,000 0
4 BB 2,480,000 3,245,000 1,895,000 1,795,000 0
5 BB 2,480,000 3,195,000 1,995,000 1,795,000 0
6 BB 2,485,000 3,100,000 1,995,000 1,795,000 0
7 BB 2,570,000 3,295,000 2,100,000 1,795,000 0
8 BB 2,750,000 3,545,000 2,100,000 1,795,000 0
9 BB 2,975,000 3,745,000 2,395,000 1,795,000 0
10 BB 2,995,000 3,795,000 2,395,000 1,795,000 0
11 BB 3,050,000 3,895,000 2,645,000 1,795,000 0
12 BB 3,070,000 3,895,000 2,745,000 1,795,000 0

امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
 • گرند هیلاریوم
BB 2,130,000 2,795,000 1,845,000 1,795,000 0 ;
2
 • سیتی سنتر
BB 2,145,000 2,795,000 1,895,000 1,795,000 0 ;
3
 • فرونیا
BB 2,395,000 2,865,000 1,895,000 1,795,000 0 ;
4
 • کارتون
BB 2,480,000 3,245,000 1,895,000 1,795,000 0 ;
5
 • ناز سیتی تکسیم
BB 2,480,000 3,195,000 1,995,000 1,795,000 0 ;
6
 • تایتانیک بیزینس
BB 2,485,000 3,100,000 1,995,000 1,795,000 0 ;
7
 • هیلتون استانبول
BB 2,570,000 3,295,000 2,100,000 1,795,000 0 ;
8
 • هیلتون استانبول
BB 2,750,000 3,545,000 2,100,000 1,795,000 0 ;
9
 • تایتانیک سیتی
BB 2,975,000 3,745,000 2,395,000 1,795,000 0 ;
10
 • هیلتون استانبول
BB 2,995,000 3,795,000 2,395,000 1,795,000 0 ;
11
 • هیلتون استانبول
BB 3,050,000 3,895,000 2,645,000 1,795,000 0 ;
12
 • هیلتون استانبول
BB 3,070,000 3,895,000 2,745,000 1,795,000 0 ;