تور مشهد

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1 FB 1,000,000 1,800,000 1,000,000 680,000 0

منو انتخابی می باشد، در صورت درخواست منو بوفه 90000 تومان برای هر نفر اضافه می گردد

2 FB 1,030,000 1,800,000 1,030,000 750,000 0
3 FB 1,150,000 2,000,000 1,150,000 700,000 0

منو انتخابی می باشد، در صورت درخواست منو بوفه هر نفر 120 تومان اضافه می شود

4 FB 1,280,000 2,000,000 1,280,000 850,000 0
5 FB 1,550,000 2,800,000 1,550,000 710,000 0

امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
  • سهند
FB 1,000,000 1,800,000 1,000,000 680,000 0

منو انتخابی می باشد، در صورت درخواست منو بوفه 90000 تومان برای هر نفر اضافه می گردد

;
2
  • کیان
FB 1,030,000 1,800,000 1,030,000 750,000 0 ;
3
  • کیانا
FB 1,150,000 2,000,000 1,150,000 700,000 0

منو انتخابی می باشد، در صورت درخواست منو بوفه هر نفر 120 تومان اضافه می شود

;
4
  • الماس
FB 1,280,000 2,000,000 1,280,000 850,000 0 ;
5
  • قصر طلایی
FB 1,550,000 2,800,000 1,550,000 710,000 0 ;