تور گرجستان-تور هوایی گرجستان

امکانات

قیمت ها به ازای هر نفر و تومان می باشد.
# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1 BB 950,000 1,050,000 875,000 890,000 0

3 شب

2 BB 975,000 1,150,000 899,000 890,000 0

4شب

3 BB 1,090,000 1,365,000 975,000 890,000 0

7شب

4 BB 1,100,000 1,400,000 970,000 890,000 0

3شب

5 BB 1,110,000 1,260,000 975,000 890,000 0

3 شب

6 BB 1,150,000 1,450,000 1,050,000 890,000 0

3شب

7 BB 1,170,000 1,455,000 1,025,000 890,000 0

3شب

8 BB 1,180,000 1,390,000 975,000 890,000 0

4شب

9 BB 1,200,000 1,600,000 1,025,000 890,000 0

4شب

10 BB 1,250,000 1,650,000 1,120,000 890,000 0

4شب

11 BB 1,250,000 1,500,000 1,025,000 890,000 0

3شب

12 BB 1,270,000 1,645,000 1,080,000 890,000 0

4شب

13 BB 1,350,000 1,720,000 1,080,000 890,000 0

4شب

14 BB 1,395,000 1,755,000 1,140,000 890,000 0
15 BB 1,420,000 1,820,000 1,290,000 890,000 0

3شب

16 BB 1,480,000 1,950,000 1,290,000 890,000 0

3شب

17 BB 1,490,000 2,100,000 1,290,000 890,000 0

3شب

18 BB 1,500,000 2,200,000 1,200,000 890,000 0

7شب

19 BB 1,550,000 2,215,000 1,255,000 890,000 0

7شب

20 BB 1,590,000 2,290,000 1,360,000 890,000 0

7شب

21 BB 1,590,000 2,120,000 1,430,000 890,000 0

4شب

22 BB 1,650,000 2,390,000 1,290,000 890,000 0

3شب

23 BB 1,670,000 2,290,000 1,430,000 890,000 0

4شب

24 BB 1,690,000 2,470,000 1,430,000 890,000 0

4شب

25 BB 1,700,000 2,350,000 1,255,000 890,000 0

7شب

26 BB 1,880,000 2,860,000 1,430,000 890,000 0

4شب

27 BB 2,100,000 3,050,000 1,970,000 890,000 0

3شب

28 BB 2,100,000 3,050,000 1,890,000 890,000 0

7شب

29 BB 2,260,000 3,330,000 1,860,000 890,000 0

7شب

30 BB 2,270,000 3,650,000 1,860,000 890,000 0

7شب

31 BB 2,300,000 3,600,000 1,970,000 890,000 0

3شب

32 BB 2,370,000 3,850,000 1,970,000 890,000 0

3شب

33 BB 2,450,000 3,760,000 2,350,000 890,000 0

4شب

34 BB 2,620,000 4,350,000 1,855,000 890,000 0

7شب

35 BB 2,780,000 4,500,000 2,350,000 890,000 0

4شب

36 BB 2,860,000 4,830,000 2,350,000 890,000 0

4شب

37 BB 3,620,000 5,915,000 3,470,000 890,000 0

7شب

38 BB 4,200,000 7,200,000 3,500,000 890,000 0

7شب

39 BB 4,350,000 7,800,000 3,470,000 890,000 0

7شب

 پرواز های قشم ایر و زاگرس

درصورت درخواست پرواز قشم ایر مبلغ 100/000 تومان به پکیج اضافه میشود .

ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-گشت شهری-بیمه مسافرتی

پکیج در تاریخ های 27 ، 28 ، 29 اسفند و 1 ، 2 و 3 فروردین شامل 200/000 تومان افزایش نرخ میباشد .

 

 

شماره تماس جهت رزرو 

 021-22008882 

 

 

 

توضیحات

1-نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان میباشد .

2-پاسپورت مسافر از تاریخ شروع سفر میبایست حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد .

3-پرداخت مبلغ 50 درصد تور در زمان ثبت نام الزامی است .

4-هزینه ی بیمه ی افراد بالای 65 سال ، 75/000 تومان میباشد که جداگانه دریافت میشود .

5-در صورت کانفرم نبودن هتل درخواستی ، هتل مشابه جایگزین میشود .

 

برای مشاوره ی رایگان تماس حاصل فرمایید

021-22008882 

 


امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات
1
 • لایک
BB 950,000 1,050,000 875,000 890,000 0

3 شب

;
2
 • لایک
BB 975,000 1,150,000 899,000 890,000 0

4شب

;
3
 • لایک
BB 1,090,000 1,365,000 975,000 890,000 0

7شب

;
4
 • کلمبی
BB 1,100,000 1,400,000 970,000 890,000 0

3شب

;
5
 • ریو (تفلیس)
BB 1,110,000 1,260,000 975,000 890,000 0

3 شب

;
6
 • ایوریا این
BB 1,150,000 1,450,000 1,050,000 890,000 0

3شب

;
7
 • جی ان جی
BB 1,170,000 1,455,000 1,025,000 890,000 0

3شب

;
8
 • ریو (تفلیس)
BB 1,180,000 1,390,000 975,000 890,000 0

4شب

;
9
 • کلمبی
BB 1,200,000 1,600,000 1,025,000 890,000 0

4شب

;
10
 • ایوریا این
BB 1,250,000 1,650,000 1,120,000 890,000 0

4شب

;
11
 • دولابوری
BB 1,250,000 1,500,000 1,025,000 890,000 0

3شب

;
12
 • جی ان جی
BB 1,270,000 1,645,000 1,080,000 890,000 0

4شب

;
13
 • دولابوری
BB 1,350,000 1,720,000 1,080,000 890,000 0

4شب

;
14
 • ریو (تفلیس)
BB 1,395,000 1,755,000 1,140,000 890,000 0 ;
15
 • کرون پالاس
BB 1,420,000 1,820,000 1,290,000 890,000 0

3شب

;
16
 • آستوریا تفلیس
BB 1,480,000 1,950,000 1,290,000 890,000 0

3شب

;
17
 • پرفرنس
BB 1,490,000 2,100,000 1,290,000 890,000 0

3شب

;
18
 • کلمبی
BB 1,500,000 2,200,000 1,200,000 890,000 0

7شب

;
19
 • جی ان جی
BB 1,550,000 2,215,000 1,255,000 890,000 0

7شب

;
20
 • ایوریا این
BB 1,590,000 2,290,000 1,360,000 890,000 0

7شب

;
21
 • کرون پالاس
BB 1,590,000 2,120,000 1,430,000 890,000 0

4شب

;
22
 • مرکور
BB 1,650,000 2,390,000 1,290,000 890,000 0

3شب

;
23
 • آستوریا تفلیس
BB 1,670,000 2,290,000 1,430,000 890,000 0

4شب

;
24
 • پرفرنس
BB 1,690,000 2,470,000 1,430,000 890,000 0

4شب

;
25
 • دولابوری
BB 1,700,000 2,350,000 1,255,000 890,000 0

7شب

;
26
 • مرکور
BB 1,880,000 2,860,000 1,430,000 890,000 0

4شب

;
27
 • آمباسادوری
BB 2,100,000 3,050,000 1,970,000 890,000 0

3شب

;
28
 • کرون پالاس
BB 2,100,000 3,050,000 1,890,000 890,000 0

7شب

;
29
 • آستوریا تفلیس
BB 2,260,000 3,330,000 1,860,000 890,000 0

7شب

;
30
 • پرفرنس
BB 2,270,000 3,650,000 1,860,000 890,000 0

7شب

;
31
 • رادیسون بلو(گرجستان)
BB 2,300,000 3,600,000 1,970,000 890,000 0

3شب

;
32
 • بیلت مور
BB 2,370,000 3,850,000 1,970,000 890,000 0

3شب

;
33
 • آمباسادوری
BB 2,450,000 3,760,000 2,350,000 890,000 0

4شب

;
34
 • مرکور
BB 2,620,000 4,350,000 1,855,000 890,000 0

7شب

;
35
 • رادیسون بلو(گرجستان)
BB 2,780,000 4,500,000 2,350,000 890,000 0

4شب

;
36
 • بیلت مور
BB 2,860,000 4,830,000 2,350,000 890,000 0

4شب

;
37
 • آمباسادوری
BB 3,620,000 5,915,000 3,470,000 890,000 0

7شب

;
38
 • رادیسون بلو(گرجستان)
BB 4,200,000 7,200,000 3,500,000 890,000 0

7شب

;
39
 • بیلت مور
BB 4,350,000 7,800,000 3,470,000 890,000 0

7شب

;

 پرواز های قشم ایر و زاگرس

درصورت درخواست پرواز قشم ایر مبلغ 100/000 تومان به پکیج اضافه میشود .

ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-گشت شهری-بیمه مسافرتی

پکیج در تاریخ های 27 ، 28 ، 29 اسفند و 1 ، 2 و 3 فروردین شامل 200/000 تومان افزایش نرخ میباشد .

 

 

شماره تماس جهت رزرو 

 021-22008882 

 

 

 

توضیحات

1-نرخ کودک زیر 2 سال 300/000 تومان میباشد .

2-پاسپورت مسافر از تاریخ شروع سفر میبایست حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد .

3-پرداخت مبلغ 50 درصد تور در زمان ثبت نام الزامی است .

4-هزینه ی بیمه ی افراد بالای 65 سال ، 75/000 تومان میباشد که جداگانه دریافت میشود .

5-در صورت کانفرم نبودن هتل درخواستی ، هتل مشابه جایگزین میشود .

 

برای مشاوره ی رایگان تماس حاصل فرمایید

021-22008882