حیات ریجنسی دبی

امکانات

  • تعداد اتاق     421

این هتل((حیات رجنسی)) دارای اتاق های لوکس میباشد ، دارای 4 رستوران و پیست اسکیت رو یخ (پاتیناژ) میباشد


امکانات

  • تعداد اتاق     421

برچسب

این هتل((حیات رجنسی)) دارای اتاق های لوکس میباشد ، دارای 4 رستوران و پیست اسکیت رو یخ (پاتیناژ) میباشد