سالامیس بی

امکانات

هتلی بسیار مناسب و مقرون به صرفه . امکانات عالی . برنامه های مناسب ساحل بی نظیر . دریای زیبا و شنی و زلال اینترنت در داخل اتاق دسترسی  و همینطور لابی و محوطه برنامه های متنوع و موسیقی زنده در هر شب


امکانات

برچسب

هتلی بسیار مناسب و مقرون به صرفه . امکانات عالی . برنامه های مناسب ساحل بی نظیر . دریای زیبا و شنی و زلال اینترنت در داخل اتاق دسترسی  و همینطور لابی و محوطه برنامه های متنوع و موسیقی زنده در هر شب