مریوت نووی اربات

امکانات

هتل 5 ستاره ماریوت نووی آربات در مرکز شهر مسکو قرار گرفته و با موقعیت مکانی خوب خود هر ساله پذیرای جمع کثیری از مسافران است که با انگیزه های متفاوت تجاری و تفریحی تور روسیه را انتخاب کرده اند . از ویژگیهای آن این است که فقط 10 دقیقه رانندگی از مرکز تجاری و نمایشگاه مسکو و ده دقیقه پیاده تا ایستگاه مترو اسمولنسکایا Smolenskaya فاصله دارد . هتل ماریوت نووی آرباتانتخابی عالی برای مسافرانی است که به پیاده روی ، موزه و معماری علاقه مندند .  این هتل بخاطر خدمات با کیفیت و پرسنل گرم و صمیمی خود شناخته شده است .


امکانات

برچسب

هتل 5 ستاره ماریوت نووی آربات در مرکز شهر مسکو قرار گرفته و با موقعیت مکانی خوب خود هر ساله پذیرای جمع کثیری از مسافران است که با انگیزه های متفاوت تجاری و تفریحی تور روسیه را انتخاب کرده اند . از ویژگیهای آن این است که فقط 10 دقیقه رانندگی از مرکز تجاری و نمایشگاه مسکو و ده دقیقه پیاده تا ایستگاه مترو اسمولنسکایا Smolenskaya فاصله دارد . هتل ماریوت نووی آرباتانتخابی عالی برای مسافرانی است که به پیاده روی ، موزه و معماری علاقه مندند .  این هتل بخاطر خدمات با کیفیت و پرسنل گرم و صمیمی خود شناخته شده است .