هتل آپارتمان صوفیان

امکانات

هتل آپارتمان صوفیان یک هتل آپارتمان زیبا و نوساز و مناسب در بین هتل آپارتمانهای مشهداست  که در تیرماه 933  افتتاح شده و از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار است. فاصله هتل آپارتمان صوفیان تا حرم مطهر امام رضا (ع) حدود ۵ دقیقه می باشد . صبحانه , ناهار و شام در این هتل آپارتمان به صورت منو انتخابی می باشد, همچنین هتل آپارتمان صوفیان مشهد برای آسایش و راحتی مسافرین محترم دارای آسانسور می باشد.فاصله هتل صوفیان که از هتل های مشهد است تا فرودگاه حدود ۱۰ دقیقه و تا راه آهن حدود ۱۵ دقیقه می باشد . آدرس : مشهد – خیابان امام رضا ۵۵ – هتل آپارتمان صوفیان


امکانات

برچسب

هتل آپارتمان صوفیان یک هتل آپارتمان زیبا و نوساز و مناسب در بین هتل آپارتمانهای مشهداست  که در تیرماه 933  افتتاح شده و از موقعیت مکانی مناسبی برخوردار است. فاصله هتل آپارتمان صوفیان تا حرم مطهر امام رضا (ع) حدود ۵ دقیقه می باشد . صبحانه , ناهار و شام در این هتل آپارتمان به صورت منو انتخابی می باشد, همچنین هتل آپارتمان صوفیان مشهد برای آسایش و راحتی مسافرین محترم دارای آسانسور می باشد.فاصله هتل صوفیان که از هتل های مشهد است تا فرودگاه حدود ۱۰ دقیقه و تا راه آهن حدود ۱۵ دقیقه می باشد . آدرس : مشهد – خیابان امام رضا ۵۵ – هتل آپارتمان صوفیان