ویزای آذربایجان

ویزای آذربایجان

(مدارک لازم جهت ویزای الکترونیکی آذربایجان (باکو

اسکن پاسپورت با حد اقل 6 ماه اعتبار

مدارک لازم جهت اخذ ویزا ی آذربایجان:

  1. اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  2.  قطعه عکس رنگی پس زمینه سفید
  3. بیمه مسافرتی

عزیزی که قصد سفر به کشور آذربایجان را دارند باید قبل از سفر اقدام به دریافت ویزا این کشور نمایند ، شخص مسافر و یا وکیل و نماینده ( آژانس های مسافرتی ) مسافر می توانند جهت اخذ ویزا آذربایجان با در دست داشتن مدارکی که در بالا آمده است اقدام به اخذ ویزا این کشور نمایند.

خدمات ویزا و وقت سفارت خود را به ما بسپارید .وقت سفارت و اخذ ویزا در کوتاهترین زمان

برچسب

(مدارک لازم جهت ویزای الکترونیکی آذربایجان (باکو

اسکن پاسپورت با حد اقل 6 ماه اعتبار

مدارک لازم جهت اخذ ویزا ی آذربایجان:

  1. اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  2.  قطعه عکس رنگی پس زمینه سفید
  3. بیمه مسافرتی

عزیزی که قصد سفر به کشور آذربایجان را دارند باید قبل از سفر اقدام به دریافت ویزا این کشور نمایند ، شخص مسافر و یا وکیل و نماینده ( آژانس های مسافرتی ) مسافر می توانند جهت اخذ ویزا آذربایجان با در دست داشتن مدارکی که در بالا آمده است اقدام به اخذ ویزا این کشور نمایند.

خدمات ویزا و وقت سفارت خود را به ما بسپارید .وقت سفارت و اخذ ویزا در کوتاهترین زمان