ویزا دبی

ویزا دبی

مدت اقامت :14 روز

مدت اعتبار ویزا :60 روز

مدت اخذ ویزا :7 الی 10 روز کاری

مدارک مورد نیاز  ویزا ی دبی:اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار-آدرس وشماره تلفن مسافر- در صورت خرید بلیط و هتل تخفیف دارد - اسکن صفحه اول شناسنامه و صفحه اول و دوم شناسنامه پدر یا مادر برای افراد زیر 18 سال الزامی است

وقت سفارت و اخذ ویزای خود را به ما بسپارید تا در سریعترین زمان ویزایتان را دریافت کنید .

برچسب

مدت اقامت :14 روز

مدت اعتبار ویزا :60 روز

مدت اخذ ویزا :7 الی 10 روز کاری

مدارک مورد نیاز  ویزا ی دبی:اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار-آدرس وشماره تلفن مسافر- در صورت خرید بلیط و هتل تخفیف دارد - اسکن صفحه اول شناسنامه و صفحه اول و دوم شناسنامه پدر یا مادر برای افراد زیر 18 سال الزامی است

وقت سفارت و اخذ ویزای خود را به ما بسپارید تا در سریعترین زمان ویزایتان را دریافت کنید .