ویزا سنگاپور

ویزا سنگاپور

اسکن رنگی پاسپورت

اسکن رنگی عکس

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

یک قطعه عکس

آدرس کامل محل سکونت و محل کار و عنوان شغل

واچر هتل و رزرو هتل

ویزای توریستی سنگاپور عموماً به‌ صورت یک ماهه صادر می‌شود و اجازه‌ی کار یا اقامت بیش از مدت اعتبار ویزا را به مسافر نمی‌دهد. برای کار یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با همراه‌ داشتن اصل گذرنامه به اداره‌ی مهاجرت سنگاپور مراجعه کنید.

خدمات ویزا و وقت سفارت خود را به ما بسپارید تا در سریعترین زمان کار های ویزای شمارا انجام دهیم .

 

 

برچسب

اسکن رنگی پاسپورت

اسکن رنگی عکس

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه

یک قطعه عکس

آدرس کامل محل سکونت و محل کار و عنوان شغل

واچر هتل و رزرو هتل

ویزای توریستی سنگاپور عموماً به‌ صورت یک ماهه صادر می‌شود و اجازه‌ی کار یا اقامت بیش از مدت اعتبار ویزا را به مسافر نمی‌دهد. برای کار یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با همراه‌ داشتن اصل گذرنامه به اداره‌ی مهاجرت سنگاپور مراجعه کنید.

خدمات ویزا و وقت سفارت خود را به ما بسپارید تا در سریعترین زمان کار های ویزای شمارا انجام دهیم .