ویزای شینگن

ویزای شینگن

به نام خدا

مدارک مورد نیاز  درخواست ویزای شنگن از سفارت فرانسه (این ویزا مولتی میباشد)

مبلغ 4850 یورو

اصل گذرنامه امضا شده با 8 ماه اعتبار از تاریخ سفر + کپی گذرنامه از صفحه مشخصات

کپی از ویزاهای مهم و معتبر 10 سال گذشته

عکس 3.5 در 4.5 جدید ، رنگی و زمینه سفید با 70% زوم از پیشانی تا چانه بدون عینک

کپی از تمام صفحات شناسنامه (هر صفحه جدا روی A4)

کپی از مدارک معتبر ملکی(وکالت نامه ی ملک مورد تایید نمیباشد)

توجه:اگر ملکی دارید که اجاره داده اید اجاره نامه بین مالک و مستاجر الزامیست .

مدارک معتبر شغلی + لیست بیمه(ترجمه ی مدارک شغلی الزامیست)

الف:خانم های متاهل که خانه دار هستند و بدون همسرشان سفر میکنند و شاغل نیستند :

مدارک شغلی و مالی همسر به صورت ترجمه شده + کپی گذر نامه همسر + کپی تمام صفحات شناسنامه همسر

ب:دانشجویان و محصلین:

گواهی تحصیلی معتبر با ذکر رشته و گرایش آن + کارت دانشجویی

(در مورد افراد تحت تکفل والدین ، ارائه ی مدرک شغلی والدین الزامیست)

مدارک معتبر مالی:

الف:تمکین مالی به زبان انگلیسی

ب:پرینت کارکرد حساب بانکی 3 ماهه به زبان انگلیسی با مهر و امضای رئیس شعبه ی بانک مربوطه

ج:سپرده ثابت ، سهام ، اوراق بهادار (در صورت موجود بودن)

چک تضمین شده بانکی به مبلغ 40 میلیون تومان جهت ضمانت بازشگت از سفر

نکته 1:همراه داشتن اصل تمام مدارک فوق در روز مصاحبه الزامیست

نکته 2:اجازه ی پدر برای خروج فرزندان زیر 18 سال که همراه مادر به صفر میروند الزامیست

(همراه با ترجمه به زبان انگلیسی و فرانسوی)

 

برچسب

به نام خدا

مدارک مورد نیاز  درخواست ویزای شنگن از سفارت فرانسه (این ویزا مولتی میباشد)

مبلغ 4850 یورو

اصل گذرنامه امضا شده با 8 ماه اعتبار از تاریخ سفر + کپی گذرنامه از صفحه مشخصات

کپی از ویزاهای مهم و معتبر 10 سال گذشته

عکس 3.5 در 4.5 جدید ، رنگی و زمینه سفید با 70% زوم از پیشانی تا چانه بدون عینک

کپی از تمام صفحات شناسنامه (هر صفحه جدا روی A4)

کپی از مدارک معتبر ملکی(وکالت نامه ی ملک مورد تایید نمیباشد)

توجه:اگر ملکی دارید که اجاره داده اید اجاره نامه بین مالک و مستاجر الزامیست .

مدارک معتبر شغلی + لیست بیمه(ترجمه ی مدارک شغلی الزامیست)

الف:خانم های متاهل که خانه دار هستند و بدون همسرشان سفر میکنند و شاغل نیستند :

مدارک شغلی و مالی همسر به صورت ترجمه شده + کپی گذر نامه همسر + کپی تمام صفحات شناسنامه همسر

ب:دانشجویان و محصلین:

گواهی تحصیلی معتبر با ذکر رشته و گرایش آن + کارت دانشجویی

(در مورد افراد تحت تکفل والدین ، ارائه ی مدرک شغلی والدین الزامیست)

مدارک معتبر مالی:

الف:تمکین مالی به زبان انگلیسی

ب:پرینت کارکرد حساب بانکی 3 ماهه به زبان انگلیسی با مهر و امضای رئیس شعبه ی بانک مربوطه

ج:سپرده ثابت ، سهام ، اوراق بهادار (در صورت موجود بودن)

چک تضمین شده بانکی به مبلغ 40 میلیون تومان جهت ضمانت بازشگت از سفر

نکته 1:همراه داشتن اصل تمام مدارک فوق در روز مصاحبه الزامیست

نکته 2:اجازه ی پدر برای خروج فرزندان زیر 18 سال که همراه مادر به صفر میروند الزامیست

(همراه با ترجمه به زبان انگلیسی و فرانسوی)