کامفرت ایِن

امکانات

این هتل((کامفرت ایِن)) در موقعیت خوب، در یکی از فرعی های خیابان ال ریگا و در نزدیکی مترو الاتحاد واقع شده است. 

 


امکانات

برچسب

این هتل((کامفرت ایِن)) در موقعیت خوب، در یکی از فرعی های خیابان ال ریگا و در نزدیکی مترو الاتحاد واقع شده است.