کلاریج

امکانات

هتل کلاریج کمتر از 300 متر تا ایستگاه اتوبوس فاصله دارد. این هتل دارای یک رستوران هندی می باشد.
 

امکانات

برچسب

هتل کلاریج کمتر از 300 متر تا ایستگاه اتوبوس فاصله دارد. این هتل دارای یک رستوران هندی می باشد.