گنجعلی پلازا

امکانات

هتل گنجعلی پلازا در مرکز شهر قرار گرفته است . این هتل در پنج طبقه می باشد . شما می توانید از این هتل با پیاده به مراکز تفریحی و خیابان نظامی بروید . در این هتل دسترسی به اینترنت رایگان برای مسافران مهیا شده است . اگر از معماری کلاسیک لذت می برید حتما به شما پیشنهاد می شود به این هتل بروید . فضای داخلی این هتل با چوب به شیوه کلاسیک ساخته شده است . صبحانه هر روز صبح در رستوران هتل سرو می شود . پذیرش در این هتل ۲۴ ساعته می باشد .


امکانات

برچسب

هتل گنجعلی پلازا در مرکز شهر قرار گرفته است . این هتل در پنج طبقه می باشد . شما می توانید از این هتل با پیاده به مراکز تفریحی و خیابان نظامی بروید . در این هتل دسترسی به اینترنت رایگان برای مسافران مهیا شده است . اگر از معماری کلاسیک لذت می برید حتما به شما پیشنهاد می شود به این هتل بروید . فضای داخلی این هتل با چوب به شیوه کلاسیک ساخته شده است . صبحانه هر روز صبح در رستوران هتل سرو می شود . پذیرش در این هتل ۲۴ ساعته می باشد .