تور مشهد- تور هوایی مشهد

امکانات

7پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. نرخ اقامت و تور ها با خدمات صبحانه در نظر گرفته شده است.

 

 

مشهد

  هتل چهار ستاره                      هتل پنج ستاره                   
تاریخ مشهد الغدیر عماد درویشی قصر طلایی قصر الماس
  دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب
1396/11/15 630 760 530 610 520 590 795 1030 740 955 740 955
1396/11/16 650 780 550 630 540 610 795 1050 740 965 740 965
1396/11/17 665 840 570 685 560 665 815 1095 765 1020 765 1020
1396/11/18 740 885 640 735 625 720 890 1150 840 1075 840 1075
1396/11/19 800 1045 700 895 690 875 955 1070 910 1020 910 1020
1396/11/20 820 865 720 720 710 695 980 1145 910 1075 910 1075
1396/11/21 710  795  610 650 595  625  860  1055  810  980  810  980 
1396/11/22 645  770  545  620  530  599  795  1100  745  1025  745  1025 
1396/11/23 635  780  535  630  520  610  785  1110  735  1035  735  1035 
1396/11/24 680  820  580 530 470 650 830 1075 780 995 780 995
1396/11/25 685 850  585 700 475 680 835 1110 785 1035 785 1035
1396/11/26 710  830  610 675 595 655 860 1085 810 1010 810 1010
1396/11/27 660  775  560  625  545  605  810  1035  660  960  660  960 
1396/11/28 650  695  550 645 535 625 800  1055 750 980 750  980
1396/11/29 670  820  570 665 535 645 820 1075  770 995 770  995

 

برای رزرو تور ، بلیط(اروپا،کانادا،آمریکا ) و هتل های داخلی و خارجی به سایت مراجعه یا با ما تماس بگیرید (برای بلیط 10 % تخفیف بگیرید ) 

 

شماره تماس جهت رزرو 

 021-22008882 


امکانات

برچسب

آژانس هواپیمایی گلوبال تندیس


# عنوان هتل خدمات قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال سوئیت توضیحات

7پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. نرخ اقامت و تور ها با خدمات صبحانه در نظر گرفته شده است.

 

 

مشهد

  هتل چهار ستاره                      هتل پنج ستاره                   
تاریخ مشهد الغدیر عماد درویشی قصر طلایی قصر الماس
  دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب دو شب سه شب
1396/11/15 630 760 530 610 520 590 795 1030 740 955 740 955
1396/11/16 650 780 550 630 540 610 795 1050 740 965 740 965
1396/11/17 665 840 570 685 560 665 815 1095 765 1020 765 1020
1396/11/18 740 885 640 735 625 720 890 1150 840 1075 840 1075
1396/11/19 800 1045 700 895 690 875 955 1070 910 1020 910 1020
1396/11/20 820 865 720 720 710 695 980 1145 910 1075 910 1075
1396/11/21 710  795  610 650 595  625  860  1055  810  980  810  980 
1396/11/22 645  770  545  620  530  599  795  1100  745  1025  745  1025 
1396/11/23 635  780  535  630  520  610  785  1110  735  1035  735  1035 
1396/11/24 680  820  580 530 470 650 830 1075 780 995 780 995
1396/11/25 685 850  585 700 475 680 835 1110 785 1035 785 1035
1396/11/26 710  830  610 675 595 655 860 1085 810 1010 810 1010
1396/11/27 660  775  560  625  545  605  810  1035  660  960  660  960 
1396/11/28 650  695  550 645 535 625 800  1055 750 980 750  980
1396/11/29 670  820  570 665 535 645 820 1075  770 995 770  995

 

برای رزرو تور ، بلیط(اروپا،کانادا،آمریکا ) و هتل های داخلی و خارجی به سایت مراجعه یا با ما تماس بگیرید (برای بلیط 10 % تخفیف بگیرید ) 

 

شماره تماس جهت رزرو 

 021-22008882