ویزا چین

ویزا چین
 اصل گذرنامه  (داشتن سه صفحه خالی الزامیست) با حداقل 6 ماه اعتبار , عکس رنگی تمام رخ
 
توضیحاتعکس رنگی تمام رخ 6x4 بدون کلاه و عینک با پس زمینه روشن، نامه تمکن مالی به زبان لاتین با موجودی حداقل 3000 دلار برای هر نفر،
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم- مشخصات کامل (آدرس محل کار و منزل) تمکن مالی به ازای هر نفر 10میلیون تمان
 
خدمات ویزا و وقت سفارت را برای شما در سریعترین زمان ممکن دریافت میکنیم.

برچسب

 اصل گذرنامه  (داشتن سه صفحه خالی الزامیست) با حداقل 6 ماه اعتبار , عکس رنگی تمام رخ
 
توضیحاتعکس رنگی تمام رخ 6x4 بدون کلاه و عینک با پس زمینه روشن، نامه تمکن مالی به زبان لاتین با موجودی حداقل 3000 دلار برای هر نفر،
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم- مشخصات کامل (آدرس محل کار و منزل) تمکن مالی به ازای هر نفر 10میلیون تمان
 
خدمات ویزا و وقت سفارت را برای شما در سریعترین زمان ممکن دریافت میکنیم.