رویال هتل

TelegramLogo   TelegramLogo

امکانات

  • پارکینگ     دارد
  • استخر     سرباز دارد
  • استخر     سرپوشیده دارد
  • باشگاه ورزشی     دارد

امکانات

  • پارکینگ     دارد
  • استخر     سرباز دارد
  • استخر     سرپوشیده دارد
  • باشگاه ورزشی     دارد

برچسب